Returnering af produkter

DD/MD/ÅR
Årsag til RMA *
Accept af RMA-betingelser *
Læs RMA-betingelser under denne formular

Returnering af produkter til reparation

Forud for fremsendelse af defekt udstyr skal vores online RMA formular her på siden udfyldes. 

Kort efter modtager du et RMA-nummer, som skal påføres den defekte enhed samt alle forsendelsesdokumenter. RMA-nummeret sendes til den anførte email.


RMA Betingelser

Udstyr under garanti repareres gratis. Er udstyret udenfor garanti, kan Loop Partners tilbyde at reparere udstyret til fabrikantens gældende priser plus et mindre håndteringsgebyr (Priserne oplyses fra sag til sag).

Der ydes minimum 1 års garanti på produkter. Garantien er gældende fra fakturadato.

Returnering af varer til Loop Partners kan kun sker efter forudgående aftale. Anmodning om RMA-nummer kan kun ske via RMA-forespørgsel i formularen på denne side.

Varen skal returneres senest syv dage fra RMA-nummerets udstedelsesdatoen. Efter syv dage annulleres RMA-nummeret, og det er ikke længere muligt at returnere varen.

Et udstedt RMA-nummer er ikke ensbetydende med, at varen krediteres.

Loop Partners forbeholder sig ret til at kontrollere den returnerede vare, inden kreditnota godkendes.

Alle returneringer sker for købers regning og risiko.

Varer som sendes på Loop Partners/modtagers regning vil blive nægtet modtaget.

Modtages varer retur uden angivelse af RMA-nummer, vil varerne enten blive returneret til afsender eller alternativt pålagt et ekspedtionsgebyr.

RMA-nummer skal angives på følgeseddel og fragtbrev.

Varer som ønskes krediteret skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes original emballagen.

Funktionstest af returnerede varer, som viser sig ikke at være defekte, udløser et handlingsgebyr.

Afhjælpning af fejl forårsaget af ulykker/uheld, herunder bl.a. brand, vandskade, naturkatastrofer, overspænding i forbindelse med lynnedslag, samt hærværk er ikke omfattet af garantien.